Hvad gør vi?
Dyrenes Hjælpekomité Freja blev stiftet i 1997 og er en fortsættelse af dyreværnsforeningen Freja,
som blev stiftet i 1969.
Vores formål er kort fortalt, at hjælpe de nødlidende dyr, som vi møder.
Lilian Holst, som er formand for komitéen har arbejdet med dyreværn i over 50år og har stor erfaring med at hjælpe nødlidende og tilskadekomne dyr.
Fra 1976 har hun hver vinter fodret utallige nødlidende svaner og andre vilde fugle, så de har kunnet overleve strenge vintre.
Lilian Holst og hendes søn har således hver vinter lagt mange tons foder ud til svanerne, ænderne og blishøns.
Hvis fuglene ikke bliver fodret om vinteren, lider mange en sørgelig død.
Vi har fået fortalt, at mange, mange svaner er døde af sult på Møn og på Sydsjælland, fordi de ikke bliver fodret.
De seneste par år har vi måtte nøjes med at hjælpe ca. 400 svaner ved Brøndby Strand gennem vinteren.

Hvad kan du gøre?
Foderet (valset byg) er dyrt at købe, Så hvis du vil hjælpe fuglene, kan der indbetales et beløb til
Danske Bank Reg. 1551 Kontonr. 16648140
Alle penge går udelukkende til foder til fuglene. Der bliver ikke brugt penge til administration.
Du er velkommen til at kontakte Lilian Holst på tlf.: 46 15 47 57 ved nærmere spørgsmål.
Startside
Hvad går vi ind for?
Hvem er vi?
Små tilbageblik
Billed-galleri