Hjælp fuglene nu! De er sultne og fryser!
Tilbage til Små tilbageblik <--
Bor du i nærheden af søer, som er frosset helt til, sidder der ofte fugle, som plejer at være der, men som ingen mad kan finde.
Vor forening plejer hver vinter at fodre svaner, ænder, blishøns og andre vandfugle med støtte fra Naturstyrelsen, men i år er denne støtte bortfaldet, idet det nu er Landbrugsstyrelsen og Fiskeristyrelsen, der har overtaget hvervet, hvilket vi ikke forstår.
Startside
Hvad gør vi?
Hvad går vi ind for?
Hvem er vi?
Billed-galleri