Hvad går vi ind for?
Dyrenes Hjælpekomité Freja's bestyrelse har gennem mange år bidraget til debatten om den måde,
bl.a. landbrugsdyrene behandles på og har som formål:

  at virke for en bedring af forholdene for dyrene i det industrialiserede landbrug.
  at virke for, at gældende lovgivning vedrørende dyr overholdes.
  at virke for, at nødlidende svaner og andefugle i isvintre bliver fodret tilstrækkeligt.
  at virke for, at hjemløse katte bliver behandlet med respekt og bliver fodret tilstrækkeligt.

  at kæmpe for, at grisene slippes løs og bliver frilandsgrise så de selv kan bygge rede til smågrisene og passe dem i
      dertil indrettede hytter ude på marken, så vi ikke længere skal se bundne grisesøer, der hele livet skal ligge
      fikseret, så de ikke kan røre sig og med tykke jernrør rundt omkring. Så undgår vi også sygdomme. Nu er det
      sådan, at hver 4. gris der produceres i Danmark, dør af sygdom. Og de bundne og fikserede grisesøer får
      liggesår.

  at svaner, ænder og blishøns bliver fodret under isvintre så de ikke lider sultedøden. Bestyrelsen har gennem
      mange år fodret svaner på forskellige lokaliteter på Sjælland

Læs mere -->

Startside
Hvad gør vi?
Hvem er vi?
Små tilbageblik
Billed-galleri